Poradnia

  • O Nas
  • Status
  • Ewaluacja
  • Our Teachers
Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Allegro w Białymstoku działa od 11 września 2012 roku. Jest wpisana do ewidencji placówek niepublicznych pod. poz. 297 – prowadzonej przez Departament Edukacji Urzędu Miejskiego w Białymstoku. Poradnia zatrudnia pracowników posiadających kwalifikacje określone dla pracowników publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych. Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Allegro jest uprawniona do przeprowadzania diagnoz, wydawania opinii honorowanych przez placówki oświatowe oraz prowadzenia terapii. Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Allegro jest uprawniona do wydawania opinii w sprawie: odroczenia rozpoczęcia spełniana przez dziecko obowiązku szkolnego, specyficznych trudności w uczeniu się (dysleksji), braku przeciwskazań do wykonywania przez dziecko zajęć zarobkowych, objęcia dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną w przedszkolu, szkole lub placówce, dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom, związanej z kształceniem i wychowaniem dziecka.
W Poradni Allegro działają zespoły specjalistów zajmujących się diagnozą, opiniowaniem oraz prowadzących terapię dzieci, młodzieży i dorosłych. Nadzór merytoryczny nad pracami zespołów sprawuje dyrektor Poradni mgr Jacek Dąbrowski.
Nasza Poradnia odpowiada na potrzeby wszystkich nawet najbardziej wymagających klientów (naszych dzieci!) i oferuje usługi najwyższej jakości - to już wiadomo 🙂 Wysoką jakość potwierdza również raport z ewaluacji prowadzonej w Allegro przez Kuratorium Oświaty! Zapraszamy do lektury raportu.
As Principal I wish you a very warm welcome to Our School! We are at the heart of the London community and in
As Principal I wish you a very warm welcome to Our School! We are at the heart of the London community and in 2010 we have succeeded in providing local families an excellent education delivered.
This is my first time to consult in this hospital and I’m lucky I got a perfect doctor who takes care of me since day one of my consultation, until the day of my surgery.
_John Doe, Founder
This is my first time to consult in this hospital and I’m lucky I got a perfect doctor who takes care of me since day one of my consultation, until the day of my surgery.
_John Doe, Founder
This is my first time to consult in this hospital and I’m lucky I got a perfect doctor who takes care of me since day one of my consultation, until the day of my surgery.
_John Doe, Founder
This is my first time to consult in this hospital and I’m lucky I got a perfect doctor who takes care of me since day one of my consultation, until the day of my surgery.
_John Doe, Founder

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.