Opinie psychologiczno-pedagogiczne

Adres poradni

Zwycięstwa 23
15-703 Białystok

Kontakt telefoniczny

+ 48 792 200 004

Napisz do nas!

sppp (małpa) fpe.edu.pl

Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Allegro jest uprawniona do wydawania opinii w sprawie:

Możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej

Potrzeby odroczenia spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego w danym roku szkolnym

Odroczenia obowiązku szkolnego dla dziecka niepełnosprawnego

Zwolnienia z nauki drugiego języka

Zwolnienia z nauki drugiego języka

Nauki w klasie terapeutycznej

Dostosowania wymagań edukacyjnych

Przyjęcia ucznia, który ukończył 15. rok życia i nie rokuje ukończenia szkoły podstawowej w normalnym trybie do oddziału przysposabiającego do pracy

Udzielenia zezwolenia na zatrudnienie młodocianego w celu przyuczenia do wykonywania określonej pracy lub nauki zawodu

Braku przeciwwskazań do wykonywania przez dziecko pracy lub innych zajęć zarobkowych

Specyficznych trudności w uczeniu się

Objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną